Handlingsplanen som är obligatorisk

Skolor ska ha en handlingsplan mot kränkande behandling
Det är rektors ansvar att se till att handlingsprogrammen finns och följs. Man vet att de skolor som har ett väl utvecklat handlingsprogram har bättre förutsättningar att upptäcka kränkande behandling i tid.  

Så här ska handlingsplaner vara utformade i skolan:

Handlingsplanen ska:
1. Tydligt uttrycka att skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar.

2. Definiera de olika formerna av kränkande behandling som avses.

3. Sätta kränkningar i sitt sammanhang, där orsaker och lösningar finns att finna på såväl individ- , grupp- som organisationsnivå.

4. Omfatta olika former av kränkningar, som mobbning, trakasserier och rasism, samt kränkningar mellan barn såväl som mellan vuxna och barn.

5. Tydligt ange ansvarsfördelning och roller för personal, ledning och elever.

6. Utgå från ett främjandeperspektiv, det vill säga att personalen ges ansvar för att verka för ett positivt skolklimat med positiva kamratrelationer, vilket förebygger kränkningar.

7. Innehålla en långsiktig strategi som binder samman olika förebyggande insatser.

8. Innehålla rutiner för akut handlingsberedskap om kränkningar äger rum.

9. Vara känd och förankrad hos all personal samt elever och föräldrar.

10. Vara konkret och utgå från situationen på den egna skolan.

11. Innehålla anvisningar för hur man ska följa upp och utvärdera programmet.

Handlingsplan mot brister i arbetsmiljön (gäller grundskolan)
Skolan är vår största arbetsplats och arbetsplatser ska enligt arbetsmiljölagen ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy för hur man ska gå tillväga i arbetet för att ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Kränkningar räknas enligt lagen till dålig arbetsmiljö. Elever likställs med arbetstagare i lagstiftningen, så både personal och elever omfattas av lagen.

Rasterna, utflykter och studiebesök och aktiviteter utanför skolan ska ingå i arbetsmiljöarbetet. Däremot gäller lagen just nu inte förskolebarnen, men en ändring i lagen utreds för att även små barn ska ha rätt till god arbetsmiljö. 

(Källa: Gabriella Ekelund)

Här har vi ett bra radio program om mobbning och olika program, från våren 08. Den effektivaste är ju Olweus! I klippet uppges att Friends aldrig utvärderar sin utbildning om den faktiskti hjälper och förbättrar en bättre skola. Skolan själva gör heller ingen utvärdering efter att dom varit där och föreläst. Friends antar att det hjälper, eftersom skolan vill ha dom tillbaka till skolan. Hur kan man anta detta???

Kom igen nu, bli medlem i min Facebook grupp ”Hjälp och stöd om mobbning” Där finns diskussioner om tex skoluniform. Här har vi en bra film Älska mig.

Annons
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s