Värdegrund

Här är mitt fördjupningsarbete om värdegrund i skolan.

Frågeställningar: Vad innebär begreppet värdegrund? Hur kan man jobba med det som pedagog i skolan?

Läs fördjupningsarbetet här.