Mat träning och utseende

TW
Just nu har Aftonbladet tema Ätstörningar. Problematiken går ner mer och mer i åldrarna och det finns många orsaker till varför det är så. Stress, press och krav i från omgivningen, samhället, skola, sociala medier, hemmet och idrotten är några av anledningarna. Det snedvrida kroppsidealet och en låg självkänsla är starkt rotad i samhället. Under mina 10 år har jag självklart träffat en hel del unga som lider av någon form av ätstörning. Det jag ser tydligt är hur utbrett det blivit att jämföra sig med andras kroppar och hetsen av att alla måste träna.

När jag hade min praktik under min utbildning var jag 10 veckor på en ätstörningsklinik och fick se en hel del. Alla olika former av problematik och diagnoser. Tanken var att jag skulle få mer erfarenhet av problematiken, för att kunna använda mig av det när jag möter och jobbar med unga. Det gav mig en hel del, men jag minns hur ofta jag kände att det var så tragiskt att dessa unga blivit drabbade av den sjukdomen. En sjukdom som faktiskt är dödlig om man inte får vård och hjälp i tid.

Kort sammanfattning (problemet är komplex) om ätstörningar:

Anorexia (äter väldigt lite eller ingenting alls med kompensatoriskt beteende)
Bullemi (hetsätning med kompensatoriskt beteende)
Hetsätningsstörning (hetsätning utan kompensatoriskt beteende, BED)
UNS, utan närmare specifikation, kan skifta mellan de olika
Ortorexi – Träning ligger i stort fokus i tankarna, överdriven träning

– Tänker på mat större delen av dygnet
– känsla av att vilja ha kontroll och makt över sitt liv.
– Tänker på träning större delen av dygnet
– Tänker på kalorier
– Kontrollerar sin vikt ofta
– Delar upp och fördelar maten samt gömmer mat
– Missnöjd med sin kropp och utseende

Dessa organisationer och föreningar finns inom ämnet: Shedo, Frisk och fri, Föreningen Tilia

Just nu pågår en debatt kring hur skolor, pedagoger, huvudmän och föräldrar har pajkastning mot varandra. Det handlar om att föräldrar vill att skolor och huvudman tar mer ansvar för att följa skollagen kring att varje elev har rätt till särskilt stöd. Medan skolor tycker att föräldrar lägger sig i för mycket, är för påstridiga och är ”jobbiga”. Jag är väldigt trött på en sådan debatt eftersom den varit i många år, men det är egentligen en ganska enkel lösning. SAMARBETE, kommunikation, ställa öppna frågor och visa intresse för att veta mer om hur den andra har det och upplever situationen. På så sätt kan vi gemensamt hitta lösningar. På de skolor jag jobbat på har jag alltid försökt få bra kontakt med föräldrarna, men skolornas regel om att det är mentorerna som ska ta föräldrakontakten, har gjort det problematiskt för mig.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Utbrändhet och uppsägningar

Då var det dags igen, psykisk ohälsa är återigen på nyheterna lite här och var. Det blåser upp i medier lite då och då, men återigen så är det bara ord istället för att agera på det man pratar om. Nu i veckan har en fd psykolog på Bup i Stockholm gått ut med att han sa upp sig för att belastningen blev för stor och han säger till nyheterna (SVT) att man bör fånga upp de unga tidigt i skolan istället. Ja, det är precis så det är, vi få som jobbar med dessa problem, vi får alldeles för stor belastning för att man inte satsar tillräckligt på detta. Det slutar då med att folk säger upp sig, blir motarbetade av kollegor för att man har annan syn och förhållningssätt eller blir utbrända. Vad har vi vunnit på det i längden?

Det blir lite som att bägaren rinner över, verksamheterna märker tillslut att bägaren har runnit över, då försöker de få in någon enstaka person som man tror ska ”rädda” verksamheten. Men för att rädda en verksamhet krävs att man tänker långsiktigt och börjar jobba främjande/förebyggande samt visar att man vill satsa både pengar och rätt personer till det. Det krävs också att man samarbetar och fördelar arbetet rättvist mellan de olika kompetenserna/personerna. För en person kan ju självklart inte rädda hela verksamheten själv.

Frustrationen över att se problem i förväg och ligga stegen före, innan folk ens förstår att det kommer vara ett problem och då inte blir tagen på allvar. Dessutom sitta på en del av lösningen. Den är jobbig att förhålla sig till. Men det är tyvärr en del av min vardag nuförtiden.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Helhetsbilden får vi inte missa

Det här är en utav bristerna i samhället. Vi har för få eller snarare inga personer alls som har helheten kring de unga idag. Det här är en utav delarna som Socialpedagoger oftast sitter på, en helhetsbild. Fler och fler elever får diagnoser som adhd, men man har sällan haft detta perspektivet kring vad som kan forma en människa.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Goda exempel finns

Jag har fått höra många gånger att jag bara tar upp skolor som jobbar dåligt med problematiken eller inte jobbar alls med det. Det är egentligen inte så konstigt eftersom det finns fler sådana skolor (bara kolla på statistiken ifrån skolinspektionen), än skolor som har ett bra arbetssätt kring detta. Men självklart finns det skolor som är goda förebilder inom området elevhälsa, extra stöd och arbetet med att motverka mobbning och kränkningar.

Den senaste veckan har det spridits via sociala medier om en skola i Helsingborg som har förstärkt sin elevhälsa med 1 beteendevetare, 1 socionom och 1 kurator alla kompetenser inom samma område. De hade fokus på att bland annat få ner antalet skolk och frånvaro ifrån elever. Ni kan läsa mer om skolan i en artikel här. 

Jag har även under åren pratat om den skola jag hade praktik på under VT 2016 (Vittra Jakobsberg), där de har 3 socialpedagoger (1 i varje stadie) som jobbar övergripande kring psykosociala, sociala och extra stöd delen.  Men jag har även en kategori här på hemsidan i menyn, som heter Bra ex på skolor.

Ju fler goda exempel på skolor vi har, desto lättare är det att ta efter ett arbetssätt.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Mera självkänsla i vardagen

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Sverige är det land i Norden där psykisk ohälsa ökat mest

Just nu gör SVT Dalarna olika reportage om hur klimatet på skolorna ser ut idag. Där får man följa elever som berättar vad de är med om, man får höra en fältassistent som berättar hennes erfarenheter av dagens situation för ungdomarna. En reportage serie som ger en ärlig och öppen bild av hur det ser ut. Egentligen framgår inga nya saker, gentemot det jag redan tidigare tagit upp här. Men ändå viktigt att fortsätta ta upp.

Reportagen går att se här

Ikväll visar Uppdrag Granskning ett program om män som köper sex av unga. Mycket viktigt ämne som vi måste jobba med för att minska i samhället.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nej tack till väktare på skolor

I Ekot idag kan man höra hur skolor börjar mer och mer överväga passerkort, övervakningskameror och väktare på skolor. Då har man fortfarande inte förstått ett dugg av vad det handlar om för att minska och stoppa våld och oroligheter på skolor. Jag blir inte längre förvånad över hur diskussionerna går gällande skolor längre, men hur sjutton tänker man när man överväger att ta in väktare? Är det verkligen det samhället vi vill ha, där fler och fler övervakas med ”säkerhetspersoner”?

Om vi istället ersätter väktare med lärare och annan personal som är ute mer bland eleverna och bygger relationer, ute på skolgårdarna, korridorer, omklädningsrum osv. Så kommer vi märka mer skillnad. Om vi även på det lägger på mer arbete kring värdegrundsfrågor och andra främjande/förebyggande åtgärder som skolorna enligt skollagen är skyldiga att jobba med, så kommer vi även se skillnad. Om vi ovanpå det involverar eleverna ännu mer i delaktighet i vad som händer och ska jobbas med kring eleverna själva. Delaktighet betyder inte att de alltid ska bestämma och få rätt, men att de ska få möjligheten att påverka och uttrycka sin åsikt/mening som de enligt barnkonventionen har rätt till. Skolorna kommer gräva sin egen grav om man fortfarande tänker kortsiktiga ”lösningar”.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar