Det brinner i knutarna

Det är 2 ½ månad kvar till Barnkonventionen blir till lag i Sverige. Jag är mycket oroad kring hur detta ska hanteras av verksamheter som rör barn och unga. Min känsla är att personal har fortfarande inte tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta och hantera unga enligt barnkonventionen. Jag har i många år berättat att det handlar om ett förhållningssätt som vuxna måste ha till unga. Det ska sitta i ryggmärgen och ske naturligt i vardagen.

  • Lyssna på de unga och reflektera över det dem säger
  • Döm inte de unga, vuxna och unga har inte samma perspektiv på livet
  • Utgå alltid ifrån barnets bästa, men gör det inte utan att fråga barnets åsikt först
  • Låt de unga vara med och påverka det som rör dem (att vara delaktig är inte samma sak som att få rätt)
  • Ta de ungas situation på allvar
Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Självmorden ökade under 2018

Antalet personer som tog sitt liv 2018 var 1574, vilket är 30 personer mer än året innan. Varje år ligger siffran runt 1500 med en diff på runt 100 personer plus/minus.  Att politiker och regeringen inte gör mer åt att förebygga självmord, är för mig en gåta. Det enda man nu diskuterar som politiker är att det kanske blir förbjudet att hetsa/trigga någon till självmord. Men någon annan större förebyggande åtgärd nämns sällan i politikens värld. Pinsamt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inslag om mobbning på arbetsplatser

Idag tog Nyhetsmorgon upp om mobbning på arbetsplatser. Inslaget ser du här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sommarprat om motion, sömn och hjärnans hälsa

Anders Hansen som är läkare i psykiatri har gjort ett sommarprat om motion, sömn, psykisk hälsa och hjärnan. Hur sömn och motion förbättrar den psykiska hälsan. Det är inga nyheter egentligen, men ibland tänker vi inte alltid på hur viktig motion är för den psykiska hälsan, då vi fokuserar mer på motion för den fysiska hälsan.

Lyssna på sommarpratet här.

Jag kan även nu berätta att jag är tillsvidareanställd på Kvarnbergsskolan i Huddinge där jag jobbar som Socialpedagog och tillhör elevhälsan kring psykosociala delen med främjande/förebyggande fokus. Jag har arbetat där sedan januari och det är enbart ett högstadium, vilket känns bra.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förhållningssätt till unga kring barnkonventionen

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Psykisk ohälsa fortsätter att toppa hos BRIS

Idag har BRIS årsrapport släppts och för 3e året i rad ligger psykisk ohälsa i topp kring anledningar att man kontaktar dem.

Ur rapporten:

”Psykisk ohälsa har länge varit det vanligaste ämnet när ett barn kontaktar Bris och trenden är tydlig, allvarsgraden i samtalen ökar. Under åren 2016–2018 har Bris haft över 28 000 kontakter med barn och unga som sökt stöd på grund av psykisk ohälsa. Det är samtal om ångest som förlamar och skrämmer, om att vilja skada sig själv eller att inte längre orka leva. De senaste tre åren har samtal om självmordstankar ökat med 66 procent, självdestruktivitet med 64 procent och ätstörningar med 47 procent. Att den psykiska ohälsan är utbredd syns även i forskningen, som även visar att Sverige utmärker sig i negativ bemärkelse i jämförelse med andra länder.

En röd tråd i samtalen är svårigheten att få hjälp. Barn berättar om att de lämnas ensamma med sitt mående, att samhällets stöd inte är tillgängligt. Bris kontakter med barn visar hur barn kämpar för att bli lyssnade på, tagna på allvar och få rätt stöd. Samhället behöver bli bättre på att främja en god psykisk hälsa för barn där skolans roll är central (se vidare under rubriken Skolan). Det krävs vidare stärkta tidiga insatser till barn i särskilt utsatta situationer och ett mer lättillgängligt och välfungerande stöd för familjer som behöver det. Det behövs akuta insatser för barn som mår dåligt här och nu, och som i dagsläget berättar om att bollas runt mellan aktörer eller fastna i vårdköer. Dessutom, på lång sikt, behövs en reformerad vårdkedja för barn och unga med psykisk ohälsa, en vårdkedja som håller samman och möter behovet av vård på alla nivåer. Under de senaste åren har Bris sett en tydligare insikt hos politiker och beslutsfattare i frågor om psykisk ohälsa generellt, samt kopplingen mellan skolan och den psykiska ohälsan. Den insikten måste nu skyndsamt leda till politiska reformer.”

Kring mobbning:

”Bris ser också en stor och oroande ökning av att barn söker stöd kring mobbning, 48 procent fler kontakter om detta mellan åren 2016–2018. I Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor från 2017 / 2018, framkommer även en ökning av mobbning. En tydlig slutsats i Bris rapport är att barns utsatthet i skolan har ökat och många barn upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta.”

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hat, hot och förtal på nätet

Jag har i många inlägg under åren pratat om kränkningar, hot, hat och förtal på nätet och via sociala medier. För några veckor sedan hade Trolljägarnas 3:e säsong på Tv3 premiär. Hittills har man i programmet tagit upp mycket om vad lagen säger kring de brott som begås på nätet, hur influencer och andra som bloggar får motstå drev, hat, hot och trakasserier. Tanken med programmet är att uppmärksamma att det som sker är brottsligt, att ställa de som skriver dessa saker till svars och se om de kan stå för saker de gjort, men även ge upprättelse till de som blivit utsatta. Eftersom en del personer inte kan bete sig på internet, så behövs verkligen programmet.

Det mest uppmärksammade fallet kring kränkningar och förtal på internet är instagramupploppet som skedde i Göteborg 2012. Där två tjejer i 15/16 års åldern hängde ut ett 50 tal tjejer på instagram och förtalade dem. De två tjejerna dömdes i Tingsrätten för grov förtal och fick betala skadestånd på 500 000 kr. Läs mer om händelsen här. 

Skriv aldrig i affekt (när du är arg) till någon på nätet. Ta en paus och lugna ner dig innan du skriver. Tänk även på, skulle du säga detta öga mot öga med personen eller skriver du det bara för att det är en skärm bakom? Vad får dig att tro att du har rätt att skriva personangrepp och hot? Det ingår inte i yttrandefriheten!

Nu har jag börjat jobba på en ny skola som Socialpedagog, för att jobba med elever som behöver mitt stöd. Återstår att se hur det utvecklas.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar