Varför blev jag socialpedagog och ungdomscoach?

Min hemsida har funnits sedan hösten 2008 och det har blivit närmare 800 inlägg. Har man läst många av dem, förstår man vad mitt syfte/budskap är. En paneldiskussion i Almedalen har sammanfattat exakt det jag pratat om ända sedan start. Läs artikeln som även beskriver exakt den anledningen till varför jag är Socialpedagog och Ungdomscoach.

Kom ihåg att det är tillsammans som vi förändrar! Samhällsproblem ska inte bara eldsjälar ta ansvar för!

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Tryggare skola

Jag har i många år pratat om att mobbning är ett brott. Det är sexuella trakasserier, olaga hot, misshandel, förtal osv. I ett program som ”Tryggare Sverige” gjort pratar man just om detta samt hur man kan förändra skolorna. Lyssna på inslaget här. 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Rädslan av att bli anmäld ska inte styra

Det finns huvudmän/kommuner som betalar försäkring som ska täcka om en huvudman/kommun blir tvungen att betala skadestånd för att de inte skött sitt jobb kring tex kränkningar och särskilt stöd. Bara det agerandet säger det mesta om synen på hur lågprioriterat dessa frågor i kommuner är. Det är mycket märkligt agerande att lägga pengarna på sådan försäkring, istället för att ge skolorna i kommunen mer resurser för att klara av att förebygga kränkningar, mobbning och kunna ge mer extra stöd. Det finns pengar till skolverksamheten, bara att de prioriteras på helt fel sätt.

Det jag märker de senaste åren är att allt fler personal är rädda för att bli anmälda av elever/föräldrar kring ett agerande, så att personal istället inte agerar alls. Vilket är också helt ologiskt resonemang egentligen, då risken för att bli anmäld är desto högre om du inte agerar. Här behöver rektor och huvudman se till så att all personal på skolan har kunskap och kompetens för att klara av situationen. Men ett gemensamt förhållningssätt är också ett måste på en skola, där man bestämt hur man ska agera. Om personal agerar på samma sätt, har tydliga policy i handlingsplanen och har god kunskap, så har man goda förutsättningar. Detta har rektorn och huvudman ansvar för att se till så det är så.

För ett tag sedan spred Lärarnas Riksförbund en video på facebook, där de visade två elever som bråkar på en lektion. Det fanns två alternativ, skicka ut eleverna, eller fortsätta lektionen. Mycket provocerande alternativ, då inget av dem är någon vettig lösning. Men videon skulle väcka diskussion om oron för att bli anmäld.

Nu verkar resurspedagoger vara ett vanligt sätt att ”lösa” skolornas problem på. Att sätta in en extra personal som har ansvar för en elev med särskilt behov i en viss klass, men även ha ansvar för att ge resten av eleverna i den enskilda klassen stöd. Men vem på skolan har överblick på helheten i alla klasser kring vad som kan förebyggas och jobbas med? Det är bland annat då en socialpedagog kommer in i bilden, som tyvärr alldeles för få skolor har.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Vikten av att våga stanna kvar i samtalet

Nu har sista avsnittet av dokumentärserien 30 liv i veckan sänts. En dokumentär där man får följa anhöriga, personer som gjort självmordsförsök och experter. Många har diskuterat och sågat serien, de flesta av dem har inte tillräckligt med kunskap. Det är ju ett utav bevisen på att serien behövs, är viktig och kan göra skillnad. Men vi måste komma ihåg att det är vi tillsammans som gör skillnad, det är vi som ska göra jobbet, inte serien. Serien är bara en vägledare och kunskapsspridare. Det är nu arbetet börjar! Oavsett vad du jobbar med, så är du en medmänniska och kan göra skillnad. Men vården har en väldigt viktig roll också.

I sista avsnittet nämns några åtgärden kring hur vi generellt kan förebygga självmorden. Det nämns om att lyfta frågan i skolor genom att ha det på schemat, sätta upp staket vid broar, våga stanna kvar i ett djupt samtal, att det behövs mer pengar som satsas kring detta, psykiatrin måste bli bättre, att bemötandet måste bli bättre mm. Det nämns även om att regeringens nollvision har hittills varit ord utan handlingar. Där Gabriel Wikström (folkhälsominister) beklagar sig över resultatet, men har inga konkreta åtgärden att komma med. Däremot kom regeringens vårbudget med uttalanden om att det ska satsas 100 miljoner extra inom BUP och psykisk ohälsa bland unga. Vilket är jättebra, men frågan är vad lägger man dem pengarna på inom området? Och vad händer med förebyggande insatser?

Serien har generellt ett lugnt och bra tempo, vilket gör att man hinner ta in känslor, man hinner reflektera över vad som sägs i programmet. Det jag hade önskat mer av är att visa verksamheter, skolor och arbetsplatser som lyfter frågan och är goda förebilder. En polis pratade om hur de bemöter personer med självmordstankar, men det behövs fler goda exempel bland annat för att förstå hur vardagligt det är. I Stockholm finns det en bil som åker på larm vid självmordsförsök.

Tack till alla medverkande, till redaktionen och modiga eldsjälar. Jag är för övrigt stolt medlem/volontär för Suicide Zero. Bli det du med här. 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Konsekvenser av mobbning

För att göra saken övertydlig så listar jag nu konsekvenser av vad mobbning ger. Listan är bara en bråkdel av allt som mobbning kan leda till.

 • Låg självkänsla
 • Dåligt självförtroende
 • Utanförskap, både i skola och arbetsplats i efterhand
 • Kriminalitet
 • Droger
 • Ätstörningar
 • Självskadebeteende
 • Depression
 • Psykosomatiska besvär
 • Självmordstankar
 • Självmord/Självmordsförsök
 • Hämnd, läs en artikel som hände nyligen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sämre betyg
 • Hat mot sig själv
 • Tilliten till andra försämras
 • Plastikoperationer, då man hatar sin kropp
 • Ångest
 • Isolering, då man kan ha svårt att umgås med andra
 • Långtidssjukskrivning
 • Skolmassaker
 • Risk att själv bli mobbare i efterhand
 • Hjärnan påverkas negativt, går att jämföra med tortyr

Som ni ser så är det här inte bara problem för individer, utan det är ett samhällsproblem som alla påverkas av. Sverige får betala ett högt pris för att man inte jobbar mer främjande/förebyggande.

Tipsar om en ny hemsida om mobbning. Här

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Att ligga stegen före

Det som har varit svårast för mig under de 2 senaste skolorna jag jobbat på, det är att jag alltid ligger en eller ett par steg före resten av kollegorna kring elever. Jag ser, vet och förstår vad som kommer hända eleven eller situationen om man inte jobbar på det. Det svåraste för mig då är att det i de flesta fall så har kollegor ignorerat, valt att inte lyssna eller inte inser det jag försökt uttrycka mig till mina kollegor om eleven. Vilket i sin tur gör att min kompetens kring detta inte tas tillvara på. Gång på gång har jag kämpat för att få kollegorna att förstå, gång på gång har jag under tiden blivit ifrågasatt och nedvärderad kring den kompetens jag besitter. Sen inträffar det jag varnande för och då i bästa fall börjar man agera, men då har det oftast gått alldeles för långt. Varför inte använda sig av min kompetens? Varför detta ständiga ifrågasättande kring vad jag kan? Varför ser man inte mig som en styrka i ett arbetslag? Varför göra misstagen i onödan? Det är oerhört jobbigt att se saker, som andra inte ser och inte blir tagen på allvar kring det. Detta handlar inte om att slå mig för bröstet, det handlar om att använda varandras styrkor i ett arbetslag.

Läs forskaren Hélène Jenvéns studie kring hur lärarnas kollegiala lojalitet påverkar resultaten på en skola.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 2 kommentarer

30 liv i veckan

20 april börjar en ny dokumentärserie på SVT ”30 liv i veckan”. Vi kommer möta familjer som förlorat någon i Självmord och vi kommer möta personer som överlevt självmordsförsök. Ett program som kommer ta upp saker som varje människa borde ha kunskap om. Jag var en utav de som skickade in en egen berättelse till redaktionen. Det finns så mycket myter om självmord som måste spräckas i samhället. Det finns även okunskap om hur man ska hantera ett samtal som berör detta. Jag har samtalat med mängder med unga som berättar om deras tankar kring detta, jag har inte varit rädd för att stöta och blöta de ungas tankar. För en person som har dessa mörka tankar, kan samtalet vara avgörande för att få lite till kraft att orka kämpa.

Det är nu 2 månader sedan jag blev uppsagt på skolan jag jobbade på som Socialpedagog på grund av ekonomiska skäl. Där mina arbetsuppgifter bestod av psykosocial miljö, främjande/förebyggande, elevrelationer, konflikthantering, incidentärenden, elevhälsa och kontakt med föräldrar. Jag fortsätter kämpa med att hitta en skola som verkligen fattar vart fokuset ska ligga och som vill använda sig av min kompetens. Egentligen är det helt sjukt att efterfrågan är så låg, med tanke på min erfarenhet av att ha besökt över 80 skolor, samtalat och stöttat hundratals unga som mår dåligt, vet vart bristerna ligger och dessutom har en fullständig utbildning som Socialpedagog. Utbildningen skaffade jag just för att kunna visa på papper mina kunskaper. Hör av er om ni vet en skola som är intresserad! motmobbning@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer