Att ligga stegen före

Det som har varit svårast för mig under de 2 senaste skolorna jag jobbat på, det är att jag alltid ligger en eller ett par steg före resten av kollegorna kring elever. Jag ser, vet och förstår vad som kommer hända eleven eller situationen om man inte jobbar på det. Det svåraste för mig då är att det i de flesta fall så har kollegor ignorerat, valt att inte lyssna eller inte inser det jag försökt uttrycka mig till mina kollegor om eleven. Vilket i sin tur gör att min kompetens kring detta inte tas tillvara på. Gång på gång har jag kämpat för att få kollegorna att förstå, gång på gång har jag under tiden blivit ifrågasatt och nedvärderad kring den kompetens jag besitter. Sen inträffar det jag varnande för och då i bästa fall börjar man agera, men då har det oftast gått alldeles för långt. Varför inte använda sig av min kompetens? Varför detta ständiga ifrågasättande kring vad jag kan? Varför ser man inte mig som en styrka i ett arbetslag? Varför göra misstagen i onödan? Det är oerhört jobbigt att se saker, som andra inte ser och inte blir tagen på allvar kring det. Detta handlar inte om att slå mig för bröstet, det handlar om att använda varandras styrkor i ett arbetslag.

Läs forskaren Hélène Jenvéns studie kring hur lärarnas kollegiala lojalitet påverkar resultaten på en skola.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 2 kommentarer

30 liv i veckan

20 april börjar en ny dokumentärserie på SVT ”30 liv i veckan”. Vi kommer möta familjer som förlorat någon i Självmord och vi kommer möta personer som överlevt självmordsförsök. Ett program som kommer ta upp saker som varje människa borde ha kunskap om. Jag var en utav de som skickade in en egen berättelse till redaktionen. Det finns så mycket myter om självmord som måste spräckas i samhället. Det finns även okunskap om hur man ska hantera ett samtal som berör detta. Jag har samtalat med mängder med unga som berättar om deras tankar kring detta, jag har inte varit rädd för att stöta och blöta de ungas tankar. För en person som har dessa mörka tankar, kan samtalet vara avgörande för att få lite till kraft att orka kämpa.

Det är nu 2 månader sedan jag blev uppsagt på skolan jag jobbade på som Socialpedagog på grund av ekonomiska skäl. Där mina arbetsuppgifter bestod av psykosocial miljö, främjande/förebyggande, elevrelationer, konflikthantering, incidentärenden, elevhälsa och kontakt med föräldrar. Jag fortsätter kämpa med att hitta en skola som verkligen fattar vart fokuset ska ligga och som vill använda sig av min kompetens. Egentligen är det helt sjukt att efterfrågan är så låg, med tanke på min erfarenhet av att ha besökt över 80 skolor, samtalat och stöttat hundratals unga som mår dåligt, vet vart bristerna ligger och dessutom har en fullständig utbildning som Socialpedagog. Utbildningen skaffade jag just för att kunna visa på papper mina kunskaper. Hör av er om ni vet en skola som är intresserad! motmobbning@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Skolan är snart nere i botten

Till dig som ignorerar fakta och verklighet: Du har två alternativ, antingen fortsätta köra ditt race och tro att saker är bra och fungerar och ignorera fakta som tyder på precis tvärtom. Väljer du det alternativet kommer det i längden varken gynna dig eller samhället. Väljer du däremot alternativet att se fakta, vara med och bidra med konkreta förslag och åtgärden som leder till en lösning och är villig att samarbeta med de som faktiskt ser bristerna, så kommer det gynna dig personligen då du kommer utvecklas och tänka nytt, men det kommer även gynna samhället på kort och lång sikt.

Till politiker: Ut och jobba i verksamheterna innan du börjar snacka om lösningar på samhällsproblem!

Fakta skolor i kris:

 •  38 000 utbildade lärare har lämnat yrket, enligt Lärarförbundet
 • Vi har elever som inte får rätt stöd som de enligt lag har rätt till, statistik finns av Skolinspektionen och ett reportage av Kalla Fakta
 • Lärarlönelyftet skapar ”vi” och ”dem” och ohälsosamma tillstånd eftersom det är bara utvalda lärare som får högre lön. Lyssna på ett reportage av ordförande för Lärarnas Riksförbund här.
 • Press, krav och stress för elever orsakar psykisk ohälsa, bland annat för det nya betygssystemet. Här är en utav alla de elever som är drabbade.
 •  Anmälningar om kränkningar och mobbning fortsätter öka hos Skolinspektionen.
 • Elever som har svårt med tillit och förtroende, för att det inte finns kontinuitet i lärare, då många ersätts av vikarier. Men även lektioner som ställs in för det inte ens finns vikarier.
 • Personalgrupper som inte är goda förebilder, bidrar till att kränkningar i skolan inte tas på allvar, enligt forskaren Hélène Jenvén.
 • Skolor som motarbetar ett samarbete med föräldrar, när alla har egentligen samma mål att få eleverna att lyckas, må bra och få bra kunskap. Varför inte lägga pusslet ihop istället, där psykologiguiden har en bra lösning här.
 • Skolor, kommuner och huvudmän som inte följer skollagen tex inom elevdemokrati (känsla av delaktighet), kränkningar och särskilt stöd, gör att glappet mellan elever/föräldrar och personal blir större. Elever tar över skolan och föräldrar kämpar för att sitt barn ska få hjälp/stöd/trygghet.
 • Lappa och laga problem som finns på skolan, kan i bästa fall lösa ett fall, men så fort det fallet är löst, uppstår ett nytt.
 • När jag får frågan om att jobba som SO lärare i mellanstadiet, när jag hade sökt en fritidstjänst och är dessutom outbildad lärare. Då inser jag själv hur illa det verkligen är med lärarbristen.

Det finns många fler exempel på brister och problem. Men hur löser vi detta då? Det är viktigt att förstå att det inte finns en enda snabb lösning. Men det som gynnar alla i längden är att lägga de mesta av energin, krutet, tiden, pengarna och personalstyrkan till är att jobba främjande/förebyggande. Väldigt få skolor satsar på det, vilket gör att vi har brandkårsutryckningar, lappa och laga och utbrända eldsjälar som följd. Jag blev ju uppsagd i februari av ekonomiska skäl, där mitt fokus på skolan låg på främjande/förebyggande, relationsbyggande och minska de psykosociala problemen hos eleverna. Idag har jag enormt svårt att hitta en skola som vill anställa mig, just för att man inte satsar på personer som kan jobba främjande/förebyggande.

Många diskuterar att får bara lärarna mer i lön och mindre administrerade arbetsuppgifter, så kommer skolan vända. Så naiv är nämligen inte jag, vi har större problem med den svenska skolan än så. Strukturer, mönster och normer på en skola som tillåter att kränkningar, otrygghet och mobbning försiggår, det löser man inte med mer lön och mindre administrerade uppgifter. Så länge elever far illa och är otrygga kommer vi heller inte att lyfta kunskapsnivån. Så varför inte börja i rätt ände, det främjande/förebyggande? Anställ nyckelpersoner (ex socialpedagoger, mer % för kurator) som kan hjälpa, stötta och vägleda personalen i ett främjande/förebyggande arbete på skolan.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Stödmail återupptas

Kontakten med de unga är och förblir det viktigaste i mitt arbete. Jag återupptar därför min stödmail för er som mår dåligt, behöver någon som lyssnar och inte dömer. Jag kan även coacha och vägleda er framåt.

motmobbning@gmail.com

Mina andra sociala medier:
Twitter: bjornhultman
Instagram: bjornhultman88

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Psykbryt

Idag har jag varit på seminarier om psykisk ohälsa bland unga som BRIS arrangerade. Det var föreläsning med Patrik Sjöberg som berättade om de sexuella övergrepp han varit med om. Bris generalsekreterare Magnus var där och pratade om deras nya rapport om psykisk ohälsa bland unga. Han berättade om vad de unga pratar om i de chatt, mail och telefonsamtal Bris får ta emot, tex att 28 % av de som kontaktar dem om psykisk ohälsa, har redan en vårdkontakt, men som de känner sig missnöjda med. Det handlar då tex om bemötande av personal och att det tar för lång tid att få vård.

Magnus sammanfattade mer eller mindre allt det jag pratat om sedan 2009, att antalet unga som mår psykiskt dåligt ökar och att det finns alldeles för få som lyssnar eller tar dem på allvar. Efter hans föreläsning blev det en tillhörande debatt med politiker och andra vuxna som kommer i kontakt med ämnet och de unga. Där var det faktiskt en politiker som erkände att det är ett misslyckande av politikerna att man inte kommit längre med samhällsproblemet. Bra att det erkänns, men vi behöver mer än så.

Konkreta lösningar man hade i debatten var att man ska försöka få till en samlad insats, istället för att många jobbar på varsina håll med samma fall. Men även lyssna på vart de unga helst vänder sig, tex via chatt/mail och lägga fokus på det. Detta sa Kerstin Evelius, regeringens samordnare för psykisk hälsa. Hon sa även att fokus måste ligga på främjande/förebyggande inom elevhälsoteamet på skolor, istället för vårdande. Magnus tyckte att psykisk ohälsa ska bli en valfråga för politikerna 2018. Jag själv la mig in i debatten och pratade om hur lågprioriterat yrken som mig är på skolor, att det är där man ska satsa. Anställa fler yrken i skolan som är en närvarande vuxen som bygger relationer med eleverna och har fokus på främjande/förebyggande insatser, precis som en socialpedagog gör. Vi har tyvärr lång väg att gå, innan vi kommer på banan kring detta samhällsproblem.

BRIS använder nu #psykbryt

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Onda mönster och dålig gemenskap

Det är snart 2 veckor kvar innan Morgans mission börjar, men redan nu har diskussioner och funderingar börjat. Mobbning på arbetsplatsen, vuxenmobbning eller särbehandling bland kollegor. Det finns runt omkring oss, det förekommer nu, det förekom igår, det förekom för 10 år sedan osv. Facken har vetat det i decennier, de säger oftast att gå till chefen, men i många fall är det chefen själv som beter sig illa och får med sig fler kollegor på sitt spår. Det kan även gälla med att gå till skyddsombudet, för den ser. hör, men ingenting gör dagligen i många fall. Det är många som inte förstår grupprocessen och gruppdynamiken när man hänvisar den utsatte till att gå till en annan kollega, som ska ”hjälpa”. Den man ska få ”hjälp” av är nämligen en del av den attityd, norm och jargong som finns på arbetsplatsen, så länge den inte säger ifrån och markerar.

Det är väldigt viktigt att förstå vikten av att skapa ett bra arbetslag, där man använder varandras styrkor, där det är högt till tak, där det även finns respekt för varandras kompetenser, där man inte ser varandra som konkurrenter utan som ett team att lösa arbetsuppgifter tillsammans. Grunden är tillit, förtroende, respekt, ödmjukhet och se alla för dem de är. Det gäller även att hitta gemensamma nämnare, det kan vara att vi alla är där för att vi älskar att jobba med människor. Gemensamma förhållningssätt är också en grund för att skapa en bra arbetsplats, hur ska vi bemöta våra klienter/elever/brukare osv. Man får heller aldrig glömma att det är viktigt att veta vilka normer som ska accepteras på arbetsplatsen och vilka normer vi absolut inte ska tillåta. Allt detta gör vi tillsammans, alla i personalgruppen. Utesluts någon ifrån detta är även det en form av mobbning.

Finns nu ett reportage om säsongens Morgans mission här. 

20170228_191831

20170228_191800

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Att vara 15 år

Vad gjorde och kände du när du var 15 år? Eller är du 15 år nu? När jag själv var 15 år, var jag mitt i det djupaste i livet, nämligen i en depression med starka självmordstankar. Allt var svart, meningslöst och tråkigt. Min självkänsla var rakt ner i botten och det mesta av min tid gick åt att faktiskt orka dagen. Jag hade då varit utsatt för mobbning i 8 års tid och börjat skada mig själv. Under senare delen av mitt 15 åriga liv inträffade mitt självmordsförsök. Det jag hade behövt ha under det året var en vuxen att lita på, en vuxen som stöttade mig i att stärka mig själv, en vuxen som bara lyssnar och visar förståelse för hur allt kan kännas skit, en vuxen som bekräftar att jag är bra och värdefull precis som jag är, en vuxen som tror på mig.

När jag samtalar med unga när de vänder sig till mig i förtroende, så berättar väldigt många samma sak. Att mycket känns skit, att det inte finns någon vuxen som förstår eller lyssnar och att man känner sig osäker på sig själv både rent personlighetsmässigt men främst utseendemässigt. Många beskriver även att de känner sig ensammast i världen, utan att ens veta att det är så många andra som känner och tänker samma sak.

Det har nu kommit ut en bok som handlar just om detta, vuxna kvinnor som berättar om deras upplevelser av att vara 15 år samt tips till de som nu är 15 år. Ämnen som tas upp i boken är självkänsla, kroppen, objektifiering, prestation, skolan, att vara sig själv mm. En utav de som skriver är Mia Skäringer. Jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg hur man själv hade det som 15 åring, just för att kunna lyssna och förstå ungdomar idag och visa att det går att ta sig igenom det.

Boken heter ”Saker jag hade velat veta när jag var 15” av Johanna Wester och Diana Olofsson. Köp den här. 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar