Rädslan av att bli anmäld ska inte styra

Det finns huvudmän/kommuner som betalar försäkring som ska täcka om en huvudman/kommun blir tvungen att betala skadestånd för att de inte skött sitt jobb kring tex kränkningar och särskilt stöd. Bara det agerandet säger det mesta om synen på hur lågprioriterat dessa frågor i kommuner är. Det är mycket märkligt agerande att lägga pengarna på sådan försäkring, istället för att ge skolorna i kommunen mer resurser för att klara av att förebygga kränkningar, mobbning och kunna ge mer extra stöd. Det finns pengar till skolverksamheten, bara att de prioriteras på helt fel sätt.

Det jag märker de senaste åren är att allt fler personal är rädda för att bli anmälda av elever/föräldrar kring ett agerande, så att personal istället inte agerar alls. Vilket är också helt ologiskt resonemang egentligen, då risken för att bli anmäld är desto högre om du inte agerar. Här behöver rektor och huvudman se till så att all personal på skolan har kunskap och kompetens för att klara av situationen. Men ett gemensamt förhållningssätt är också ett måste på en skola, där man bestämt hur man ska agera. Om personal agerar på samma sätt, har tydliga policy i handlingsplanen och har god kunskap, så har man goda förutsättningar. Detta har rektorn och huvudman ansvar för att se till så det är så.

För ett tag sedan spred Lärarnas Riksförbund en video på facebook, där de visade två elever som bråkar på en lektion. Det fanns två alternativ, skicka ut eleverna, eller fortsätta lektionen. Mycket provocerande alternativ, då inget av dem är någon vettig lösning. Men videon skulle väcka diskussion om oron för att bli anmäld.

Nu verkar resurspedagoger vara ett vanligt sätt att ”lösa” skolornas problem på. Att sätta in en extra personal som har ansvar för en elev med särskilt behov i en viss klass, men även ha ansvar för att ge resten av eleverna i den enskilda klassen stöd. Men vem på skolan har överblick på helheten i alla klasser kring vad som kan förebyggas och jobbas med? Det är bland annat då en socialpedagog kommer in i bilden, som tyvärr alldeles för få skolor har.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Vikten av att våga stanna kvar i samtalet

Nu har sista avsnittet av dokumentärserien 30 liv i veckan sänts. En dokumentär där man får följa anhöriga, personer som gjort självmordsförsök och experter. Många har diskuterat och sågat serien, de flesta av dem har inte tillräckligt med kunskap. Det är ju ett utav bevisen på att serien behövs, är viktig och kan göra skillnad. Men vi måste komma ihåg att det är vi tillsammans som gör skillnad, det är vi som ska göra jobbet, inte serien. Serien är bara en vägledare och kunskapsspridare. Det är nu arbetet börjar! Oavsett vad du jobbar med, så är du en medmänniska och kan göra skillnad. Men vården har en väldigt viktig roll också.

I sista avsnittet nämns några åtgärden kring hur vi generellt kan förebygga självmorden. Det nämns om att lyfta frågan i skolor genom att ha det på schemat, sätta upp staket vid broar, våga stanna kvar i ett djupt samtal, att det behövs mer pengar som satsas kring detta, psykiatrin måste bli bättre, att bemötandet måste bli bättre mm. Det nämns även om att regeringens nollvision har hittills varit ord utan handlingar. Där Gabriel Wikström (folkhälsominister) beklagar sig över resultatet, men har inga konkreta åtgärden att komma med. Däremot kom regeringens vårbudget med uttalanden om att det ska satsas 100 miljoner extra inom BUP och psykisk ohälsa bland unga. Vilket är jättebra, men frågan är vad lägger man dem pengarna på inom området? Och vad händer med förebyggande insatser?

Serien har generellt ett lugnt och bra tempo, vilket gör att man hinner ta in känslor, man hinner reflektera över vad som sägs i programmet. Det jag hade önskat mer av är att visa verksamheter, skolor och arbetsplatser som lyfter frågan och är goda förebilder. En polis pratade om hur de bemöter personer med självmordstankar, men det behövs fler goda exempel bland annat för att förstå hur vardagligt det är. I Stockholm finns det en bil som åker på larm vid självmordsförsök.

Tack till alla medverkande, till redaktionen och modiga eldsjälar. Jag är för övrigt stolt medlem/volontär för Suicide Zero. Bli det du med här. 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Konsekvenser av mobbning

För att göra saken övertydlig så listar jag nu konsekvenser av vad mobbning ger. Listan är bara en bråkdel av allt som mobbning kan leda till.

 • Låg självkänsla
 • Dåligt självförtroende
 • Utanförskap, både i skola och arbetsplats i efterhand
 • Kriminalitet
 • Droger
 • Ätstörningar
 • Självskadebeteende
 • Depression
 • Psykosomatiska besvär
 • Självmordstankar
 • Självmord/Självmordsförsök
 • Hämnd, läs en artikel som hände nyligen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sämre betyg
 • Hat mot sig själv
 • Tilliten till andra försämras
 • Plastikoperationer, då man hatar sin kropp
 • Ångest
 • Isolering, då man kan ha svårt att umgås med andra
 • Långtidssjukskrivning
 • Skolmassaker
 • Risk att själv bli mobbare i efterhand
 • Hjärnan påverkas negativt, går att jämföra med tortyr

Som ni ser så är det här inte bara problem för individer, utan det är ett samhällsproblem som alla påverkas av. Sverige får betala ett högt pris för att man inte jobbar mer främjande/förebyggande.

Tipsar om en ny hemsida om mobbning. Här

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Att ligga stegen före

Det som har varit svårast för mig under de 2 senaste skolorna jag jobbat på, det är att jag alltid ligger en eller ett par steg före resten av kollegorna kring elever. Jag ser, vet och förstår vad som kommer hända eleven eller situationen om man inte jobbar på det. Det svåraste för mig då är att det i de flesta fall så har kollegor ignorerat, valt att inte lyssna eller inte inser det jag försökt uttrycka mig till mina kollegor om eleven. Vilket i sin tur gör att min kompetens kring detta inte tas tillvara på. Gång på gång har jag kämpat för att få kollegorna att förstå, gång på gång har jag under tiden blivit ifrågasatt och nedvärderad kring den kompetens jag besitter. Sen inträffar det jag varnande för och då i bästa fall börjar man agera, men då har det oftast gått alldeles för långt. Varför inte använda sig av min kompetens? Varför detta ständiga ifrågasättande kring vad jag kan? Varför ser man inte mig som en styrka i ett arbetslag? Varför göra misstagen i onödan? Det är oerhört jobbigt att se saker, som andra inte ser och inte blir tagen på allvar kring det. Detta handlar inte om att slå mig för bröstet, det handlar om att använda varandras styrkor i ett arbetslag.

Läs forskaren Hélène Jenvéns studie kring hur lärarnas kollegiala lojalitet påverkar resultaten på en skola.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 2 kommentarer

30 liv i veckan

20 april börjar en ny dokumentärserie på SVT ”30 liv i veckan”. Vi kommer möta familjer som förlorat någon i Självmord och vi kommer möta personer som överlevt självmordsförsök. Ett program som kommer ta upp saker som varje människa borde ha kunskap om. Jag var en utav de som skickade in en egen berättelse till redaktionen. Det finns så mycket myter om självmord som måste spräckas i samhället. Det finns även okunskap om hur man ska hantera ett samtal som berör detta. Jag har samtalat med mängder med unga som berättar om deras tankar kring detta, jag har inte varit rädd för att stöta och blöta de ungas tankar. För en person som har dessa mörka tankar, kan samtalet vara avgörande för att få lite till kraft att orka kämpa.

Det är nu 2 månader sedan jag blev uppsagt på skolan jag jobbade på som Socialpedagog på grund av ekonomiska skäl. Där mina arbetsuppgifter bestod av psykosocial miljö, främjande/förebyggande, elevrelationer, konflikthantering, incidentärenden, elevhälsa och kontakt med föräldrar. Jag fortsätter kämpa med att hitta en skola som verkligen fattar vart fokuset ska ligga och som vill använda sig av min kompetens. Egentligen är det helt sjukt att efterfrågan är så låg, med tanke på min erfarenhet av att ha besökt över 80 skolor, samtalat och stöttat hundratals unga som mår dåligt, vet vart bristerna ligger och dessutom har en fullständig utbildning som Socialpedagog. Utbildningen skaffade jag just för att kunna visa på papper mina kunskaper. Hör av er om ni vet en skola som är intresserad! motmobbning@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Skolan är snart nere i botten

Till dig som ignorerar fakta och verklighet: Du har två alternativ, antingen fortsätta köra ditt race och tro att saker är bra och fungerar och ignorera fakta som tyder på precis tvärtom. Väljer du det alternativet kommer det i längden varken gynna dig eller samhället. Väljer du däremot alternativet att se fakta, vara med och bidra med konkreta förslag och åtgärden som leder till en lösning och är villig att samarbeta med de som faktiskt ser bristerna, så kommer det gynna dig personligen då du kommer utvecklas och tänka nytt, men det kommer även gynna samhället på kort och lång sikt.

Till politiker: Ut och jobba i verksamheterna innan du börjar snacka om lösningar på samhällsproblem!

Fakta skolor i kris:

 •  38 000 utbildade lärare har lämnat yrket, enligt Lärarförbundet
 • Vi har elever som inte får rätt stöd som de enligt lag har rätt till, statistik finns av Skolinspektionen och ett reportage av Kalla Fakta
 • Lärarlönelyftet skapar ”vi” och ”dem” och ohälsosamma tillstånd eftersom det är bara utvalda lärare som får högre lön. Lyssna på ett reportage av ordförande för Lärarnas Riksförbund här.
 • Press, krav och stress för elever orsakar psykisk ohälsa, bland annat för det nya betygssystemet. Här är en utav alla de elever som är drabbade.
 •  Anmälningar om kränkningar och mobbning fortsätter öka hos Skolinspektionen.
 • Elever som har svårt med tillit och förtroende, för att det inte finns kontinuitet i lärare, då många ersätts av vikarier. Men även lektioner som ställs in för det inte ens finns vikarier.
 • Personalgrupper som inte är goda förebilder, bidrar till att kränkningar i skolan inte tas på allvar, enligt forskaren Hélène Jenvén.
 • Skolor som motarbetar ett samarbete med föräldrar, när alla har egentligen samma mål att få eleverna att lyckas, må bra och få bra kunskap. Varför inte lägga pusslet ihop istället, där psykologiguiden har en bra lösning här.
 • Skolor, kommuner och huvudmän som inte följer skollagen tex inom elevdemokrati (känsla av delaktighet), kränkningar och särskilt stöd, gör att glappet mellan elever/föräldrar och personal blir större. Elever tar över skolan och föräldrar kämpar för att sitt barn ska få hjälp/stöd/trygghet.
 • Lappa och laga problem som finns på skolan, kan i bästa fall lösa ett fall, men så fort det fallet är löst, uppstår ett nytt.
 • När jag får frågan om att jobba som SO lärare i mellanstadiet, när jag hade sökt en fritidstjänst och är dessutom outbildad lärare. Då inser jag själv hur illa det verkligen är med lärarbristen.

Det finns många fler exempel på brister och problem. Men hur löser vi detta då? Det är viktigt att förstå att det inte finns en enda snabb lösning. Men det som gynnar alla i längden är att lägga de mesta av energin, krutet, tiden, pengarna och personalstyrkan till är att jobba främjande/förebyggande. Väldigt få skolor satsar på det, vilket gör att vi har brandkårsutryckningar, lappa och laga och utbrända eldsjälar som följd. Jag blev ju uppsagd i februari av ekonomiska skäl, där mitt fokus på skolan låg på främjande/förebyggande, relationsbyggande och minska de psykosociala problemen hos eleverna. Idag har jag enormt svårt att hitta en skola som vill anställa mig, just för att man inte satsar på personer som kan jobba främjande/förebyggande.

Många diskuterar att får bara lärarna mer i lön och mindre administrerade arbetsuppgifter, så kommer skolan vända. Så naiv är nämligen inte jag, vi har större problem med den svenska skolan än så. Strukturer, mönster och normer på en skola som tillåter att kränkningar, otrygghet och mobbning försiggår, det löser man inte med mer lön och mindre administrerade uppgifter. Så länge elever far illa och är otrygga kommer vi heller inte att lyfta kunskapsnivån. Så varför inte börja i rätt ände, det främjande/förebyggande? Anställ nyckelpersoner (ex socialpedagoger, mer % för kurator) som kan hjälpa, stötta och vägleda personalen i ett främjande/förebyggande arbete på skolan.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Stödmail återupptas

Kontakten med de unga är och förblir det viktigaste i mitt arbete. Jag återupptar därför min stödmail för er som mår dåligt, behöver någon som lyssnar och inte dömer. Jag kan även coacha och vägleda er framåt.

motmobbning@gmail.com

Mina andra sociala medier:
Twitter: bjornhultman
Instagram: bjornhultman88

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar