Helhetsbilden får vi inte missa

Det här är en utav bristerna i samhället. Vi har för få eller snarare inga personer alls som har helheten kring de unga idag. Det här är en utav delarna som Socialpedagoger oftast sitter på, en helhetsbild. Fler och fler elever får diagnoser som adhd, men man har sällan haft detta perspektivet kring vad som kan forma en människa.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Goda exempel finns

Jag har fått höra många gånger att jag bara tar upp skolor som jobbar dåligt med problematiken eller inte jobbar alls med det. Det är egentligen inte så konstigt eftersom det finns fler sådana skolor (bara kolla på statistiken ifrån skolinspektionen), än skolor som har ett bra arbetssätt kring detta. Men självklart finns det skolor som är goda förebilder inom området elevhälsa, extra stöd och arbetet med att motverka mobbning och kränkningar.

Den senaste veckan har det spridits via sociala medier om en skola i Helsingborg som har förstärkt sin elevhälsa med 1 beteendevetare, 1 socionom och 1 kurator alla kompetenser inom samma område. De hade fokus på att bland annat få ner antalet skolk och frånvaro ifrån elever. Ni kan läsa mer om skolan i en artikel här. 

Jag har även under åren pratat om den skola jag hade praktik på under VT 2016 (Vittra Jakobsberg), där de har 3 socialpedagoger (1 i varje stadie) som jobbar övergripande kring psykosociala, sociala och extra stöd delen.  Men jag har även en kategori här på hemsidan i menyn, som heter Bra ex på skolor.

Ju fler goda exempel på skolor vi har, desto lättare är det att ta efter ett arbetssätt.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Mera självkänsla i vardagen

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Sverige är det land i Norden där psykisk ohälsa ökat mest

Just nu gör SVT Dalarna olika reportage om hur klimatet på skolorna ser ut idag. Där får man följa elever som berättar vad de är med om, man får höra en fältassistent som berättar hennes erfarenheter av dagens situation för ungdomarna. En reportage serie som ger en ärlig och öppen bild av hur det ser ut. Egentligen framgår inga nya saker, gentemot det jag redan tidigare tagit upp här. Men ändå viktigt att fortsätta ta upp.

Reportagen går att se här

Ikväll visar Uppdrag Granskning ett program om män som köper sex av unga. Mycket viktigt ämne som vi måste jobba med för att minska i samhället.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nej tack till väktare på skolor

I Ekot idag kan man höra hur skolor börjar mer och mer överväga passerkort, övervakningskameror och väktare på skolor. Då har man fortfarande inte förstått ett dugg av vad det handlar om för att minska och stoppa våld och oroligheter på skolor. Jag blir inte längre förvånad över hur diskussionerna går gällande skolor längre, men hur sjutton tänker man när man överväger att ta in väktare? Är det verkligen det samhället vi vill ha, där fler och fler övervakas med ”säkerhetspersoner”?

Om vi istället ersätter väktare med lärare och annan personal som är ute mer bland eleverna och bygger relationer, ute på skolgårdarna, korridorer, omklädningsrum osv. Så kommer vi märka mer skillnad. Om vi även på det lägger på mer arbete kring värdegrundsfrågor och andra främjande/förebyggande åtgärder som skolorna enligt skollagen är skyldiga att jobba med, så kommer vi även se skillnad. Om vi ovanpå det involverar eleverna ännu mer i delaktighet i vad som händer och ska jobbas med kring eleverna själva. Delaktighet betyder inte att de alltid ska bestämma och få rätt, men att de ska få möjligheten att påverka och uttrycka sin åsikt/mening som de enligt barnkonventionen har rätt till. Skolorna kommer gräva sin egen grav om man fortfarande tänker kortsiktiga ”lösningar”.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Attitydförändring hos män krävs 2018

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Välkommen 2018

Under 2017 har psykisk ohälsa fått mer utrymme och fokus. BRIS kom i början av året ut med en stor rapport, där de bland annat ville få fram att BUP behöver bli bättre samt att barn och unga slussas mellan olika myndigheter utan att någon riktigt har helheten. Vi fick även information av regeringen att det ska läggas mer pengar på psykisk ohälsa, bland annat till BUP och psykiatrin samt elevhälsan. Hur de pengarna kommer användas i de olika myndigheterna återstår att se, eftersom det är upp till landsting och kommuner.

Under hösten startade även organisationen SHEDO upp en chatt för de med självskadebeteende för att få hjälp/stöd/vägledning. Organisationen Suicide Zero har under året presenterat två nya ambassadörer (Magnus Skogsberg och Richard Magyar). Vi får heller inte glömma den fantastiska dokumentärserie SVT gjorde om självmord, ”30 liv i veckan” som faktiskt även vann en kristall. Helt enkelt har psykisk ohälsa legat i fokus under året, precis som jag för exakt 1 år sedan skrev/önskade att fokuset skulle ligga.

Under året har även fokuset legat på hur tjejer/kvinnor blir illa behandlade av män. Vilket både hör ihop med mänskliga rättigheter, värdegrundsfrågor, normer och attityder. Vi får heller inte glömma det terrordåd Sverige drabbades av i april, som även det går att koppla till dessa ämnen. För mig var det en tidsfråga innan en sådan sak skulle ske, med tanke på hur lite förebyggande arbete det görs i samhället. Det har även diskuterats en hel del om boken ”Omgiven av idioter” som handlar just om sådana saker som jag jobbar med, gruppdynamik, människors olikheter och beteenden.

Personligen har jag jobbat på två skolor under året, där båda skolorna lät mig gå för att vi inte kunde komma överens om hur man skulle jobba med eleverna och man ansåg att jag fokuserade på ”fel”saker. Vilket även talar en hel del om hur illa ställt det är på skolor. Jag har gjort lite intressanta volontäruppdrag för BRIS och även var med på deras kongress som regionombud.  Jag har varit med i valberedningen för Suicide Zero. Jag avslutade året med att skapa en ny logga och tröja, för framtidens arbete.

Vad behöver vi fokusera på under 2018? Det behöver skapas rutiner på arbetsplatser och skolor kring metoo, men störst fokus behöver ligga på attitydförändring kring det. Elevhälsan behöver ta mer plats på skolor och utöka kompetensområden som sällan finns. Kurator tjänsterna behöver ökas i % om vi överhuvudtaget ska kunna klara av bristerna på skolorna. Det behövs hållas utbildningar i bemötande för personal som jobbar med barn och unga. Skolorna måste göra mer utrymme för värdegrundsfrågor och förebyggande arbete, som det även enligt skollagen står att de ska göra. Det räcker inte med en temadag per läsår eller liknade, det måste finnas med i tanken varje vecka på olika sätt. Fokuset behöver även ligga mer på feministiska frågor, då det faktiskt är pinsamt hur lite samhället kommit kring jämlikhet.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar