Välkommen till verkligheten 2015

Barnombudsmannen (BO) har släppt en omfattande rapport om kränkningar och mobbning i skolan. De har intervjuat 89 barn under 2012-2014 och sammanställt det i denna rapport samt vad BO och barnen tycker borde förbättras gällande dessa problem.

Fredrik Malmberg skriver såhär: ”Utifrån barnens berättelser tycks det finnas brister i flera avseenden. Barn vet inte hur de ska få hjälp när de är utsatta, de saknar trygga, närvarande vuxna att vända sig till och har inget inflytande över de åtgärder som sätts in…” samt att ”Barnen berättar hur viktigt det är att vuxna är närvarande i alla skeden under skoldagen och att de agerar direkt när barn utsätts. En del barn beskriver hur svårt det kan vara att anförtro sig till en vuxen. Det kan handla om känslor av skam över att vara utsatt eller en rädsla för att situationen ska bli värre.”

Barn uttrycker att de inte blir lyssnade på, att de skäms över att de är utsatta. Barnen berättar även att det tar lång tid innan skolan agerar, om de ens gör det. Det framkommer även att personal bara tittar på när någon blir slagen eller trakasserad. Det handlar även om att barn berättar att personal är konflikträdda och vågar inte gå in och agera. Barnen berättar även att många vänder sig hellre till jämnåriga eller syskon före en vuxen, om de berättar om kränkningarna.

Elsa (barn) berättar såhär: ”Det är bra att lärare är med elever. I våran skola sitter läraren och äter och det är bra för då ser dom vissa saker. Inte i skolor som när dom sitter i ett helt annat rum. När lärare är mycket med elever så brukar det vara bättre stämning.”

I rapporten nämns även hur viktigt det är att barnen är delaktiga i den likabehandlingsplan som ska skapas på skolan. Det nämns även hur viktigt det är att vuxna ska vara närvarande och ha tid för att lyssna på barnen. Det nämns även om hur viktigt det är med en bra elevhälsa, därför föreslår BO att varje barn ska få 3 individuella informationssamtal med elevhälsan för att lättare kunna stämma av med barnen.

BO föreslår även att varje skolhuvudman ska ha ett eget barn och elevombud där man kan anmäla sitt fall, vilket just nu ligger på statens ansvar. Huvudmännen måste bli bättre på att ta sitt eget ansvar i att följa upp och analysera de mobbningsfall som sker. Barnen bör få vara mer delaktiga i processen om barnen anmäler sitt fall till barn och elevombudet som just nu sker via Skolinspektionen. BO föreslår även att barnen från 12 år ska få vara med och bestämma om det ska starta en skadeståndsprocess. De föreslår även att barn måste få mer stöd även efter att mobbningen upphört i form av BUP, elevhälsan och att detta bör Skolverket skriva in i de allmänna råden kring kränkningar.

Huvudmannen bör bjuda in till ett samtalsmöte med barnen och föräldrarna efter att mobbningen upphört, för att då kunna be om ursäkt. Vikten av att de ansvariga ber om ursäkt och inser att de handlat fel är jätteviktigt för barnen och dess föräldrar, upprättelsen.

Barnombudsmannens förslag till förändring:
Lagstifta om barnets rätt att få information och stöd
Inför lokala oberoende barn och elevombud
Anpassa myndigheter efter barn och unga
Skärp barnets skydd mot kränkningar och våld från vuxna

Om jag ska sammanfatta rapporten, så är det mycket av dessa brister jag tjatat om i över 6 års tid. Det är verkligen bra att denna rapport får regeringen nu. Här har de ytterligare en skriftlig rapport, svart på vitt hur skolorna ser ut och framförallt vad barnen ger för upplevelser. Enligt barnkonventionen har barn rätt att bli lyssnade på och göra sina röster hörda, det ska man inte glömma!

Annons
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s